C # Koleksi

Tutorial Koleksi C # dengan Contoh

Dalam bab sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana kita boleh menggunakan tatasusunan di C #. Mari kita gambarkan ringkas, Susunan dalam pengaturcaraan digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan objek yang berkaitan. Jadi seseorang boleh membuat