Pengawal

Tutorial Pengawal AngularJS dengan Contoh

Pengawal akan mempunyai logik perniagaan utama anda. Tujuan utama pengawal di Angular.js adalah mengambil data dari View, memproses data dengan sewajarnya dan kemudian menghantar data tersebut ke vi