Buat Kod Syarikat

Cara Membuat Syarikat dalam SAP & Menetapkan Kod Syarikat

Ini adalah Proses 2 Langkah Tentukan Kod Syarikat Tugaskan Syarikat kepada Kod Syarikat Tentukan Kod Syarikat Masukkan kod Transaksi SPRO di bidang arahan Pada skrin seterusnya Pilih rujukan SAP IMG Di sc seterusnya