Pembalikan Dokumen FB08 dalam SAP: Panduan Langkah demi Langkah

Tutorial ini akan membawa anda melalui langkah-langkah untuk melakukan Pembalikan Dokumen.

Langkah 1) Masukkan kod Transaksi FB08 di Bidang Perintah

Langkah 2) Di skrin seterusnya, Masukkan Data Berikut

  1. Masukkan nombor Dokumen Dokumen yang hendak dibalikkan
  2. Masukkan kod Syarikat pengeposan Dokumen
  3. Masukkan Tahun Fiskal untuk Pengeposan
  4. Masukkan Kod Pembalikan (Sebab Pembalikan)
  5. Masukkan tarikh pengeposan
  6. Atau Masukkan tempoh pengeposan
  7. Sekiranya Dokumen telah memberikan cek untuk pembayaran, Masukkan kod alasan untuk membatalkan cek tersebut.

Langkah 3) Periksa dokumen dengan menekan 'Paparan sebelum pembalikan'

Langkah 4) Semak dokumennya

Langkah 5) Kembali ke skrin sebelumnya dan kemudian Tekan Simpan dari bar alat Standard

Langkah 6) Periksa bar status untuk nombor dokumen pembalikan yang dihasilkan

Anda berjaya melakukan pembalikan dokumen.