Cara menetapkan Pusat Kos ke Pusat Keuntungan dalam SAP

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Pusat Kos hingga Pusat Keuntungan di SAP

Langkah 1) Masukkan SPRO Code Transaction di SAP Command Field

Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Pilih 'SAP Reference IMG

'


Langkah 3) Di skrin seterusnya, 'Display IMG' Ikuti jalan menu Mengawal-> Perakaunan Pusat Keuntungan -> Penugasan Objek Penugasan Akaun ke Pusat Keuntungan -> Tetapkan Pusat Kos

Langkah 4) Di skrin seterusnya, Masukkan pusat kos untuk ditugaskan ke pusat keuntungan

Langkah 5) Pada skrin seterusnya, Masukkan pusat keuntungan yang ditugaskan untuk pusat kos

Langkah 6) Tekan butang 'Simpan' dari bar alat SAP Standard, untuk menyimpan perubahan.