Cara Membuat InfoObjects Dengan Angka Utama dalam SAP BI / BW

Pergi ke RSA1 -> Modeling -> Infoobjects

Klik kanan pada Infoarea -> Klik Buat katalog Infoobject untuk Tokoh Utama. Aktifkan Katalog Infofject Keyfigure.

Sekarang Klik pada katalog Infoobjects -> Buat Infoobject

 1. Beri nama Teknikal Keyfigure.
 2. Berikan Huraian yang bermakna
 3. Keyfigure Rujukan disebutkan jika Keyfigure baru yang akan dibuat mempunyai sifat teknikal yang sama dengan Keyfigure lain yang sudah ada. Dalam kes ini, Keyfigure yang sudah ada (Nama teknikal disebut di sini).
 4. Templat ditentukan jika Keyfigure baru yang akan dibuat mempunyai beberapa sifat teknikal Keyfigure yang sudah ada. Dalam kes ini, Keyfigure yang sudah ada (Nama teknikal disebut di sini).
 5. Tekan butang enter.

Setelah menyelesaikan langkah di atas, ini akan membawa anda ke layar Edit pada keyobigure Infoobject. Skrin Edit Infoobject keyfigure mempunyai 3 halaman Tab yang disenaraikan di bawah.

 1. Jenis / unit
 2. Pengumpulan
 3. Hartanah Tambahan

Mari kita lihat setiap halaman tab secara berasingan.

Halaman Tab: Jenis / unit

 1. Pada halaman tab ini, anda menentukan jenis angka kunci (jumlah, kuantiti dll), jenis data dan unit mata wang / kuantiti.
 2. Sekiranya anda memilih jumlah atau jumlah jenis angka utama, anda mesti menetapkan unit mata wang atau kuantiti kepada angka utama ini.
 3. Untuk jenis angka utama Jumlah, anda boleh memilih antara mata wang tetap (misalnya, USD) atau mata wang berubah-ubah, (misalnya, 0 MATA WANG).
 4. Untuk jenis angka utama, anda boleh memilih antara unit kuantiti tetap seperti KG, atau unit kuantiti berubah seperti 0UNIT.

Halaman Tab: Pengumpulan

Agregat adalah pandangan yang terwujud dan diringkaskan dari data dalam Infocube. Dengan kata lain, ia menggabungkan dan menyimpan subkumpulan data infocube ke dalam pangkalan data. Apabila pertanyaan dijalankan pada infocube dengan agregat yang sesuai, pertanyaan membaca data yang diringkaskan terus dari pangkalan data. Ia juga disebut sebagai kiub bayi Info-cube. Sebaiknya gunakan agregat, jika infokub mengandungi banyak data.

Peraturan agregasi ditetapkan pada halaman tab ini untuk tingkah laku tokoh utama ketika data disimpan dalam jadual di BI dan dalam laporan BEx.

 1. Pengumpulan

Di bidang Agregasi, anda menentukan fungsi (SUM / MAX / MIN) yang menentukan cara pengumpulan angka kunci.

 1. Pengumpulan Pengecualian

Di bidang Pengecualian Pengecualian, anda menentukan fungsi (nilai terakhir, nilai pertama, maksimum, atau min) yang menentukan cara angka kunci digabungkan menggunakan ciri rujukan untuk pengagregatan pengecualian dalam Business Explorer.

 1. Ciri Rujukan untuk Pengumpulan Pengecualian

Dalam medan Karakteristik Rujukan untuk Pengecualian Pengecualian, anda memilih ciri dengan merujuk pada angka kunci yang digabungkan dengan pengecualian pengagregatan. Secara amnya, ini adalah ciri masa.

 1. Nilai kumulatif / bukan kumulatif

Nilai bukan kumulatif adalah angka kunci tidak agregat, pada tahap satu atau lebih objek, yang selalu dipaparkan berkaitan dengan masa.

Halaman Tab: Hartanah Tambahan

 1. Halaman tab ini digunakan terutamanya untuk mengubah tetapan lalai untuk jenis paparan angka utama (bilangan tempat perpuluhan, skala paparan dll) dalam Business Explorer (BEx).
 2. Ia juga membolehkan anda menetapkan Tokoh Utama dengan Ketepatan Maksimum, yang secara dalaman memproses pengiraan yang melibatkan angka kunci ini dengan tempat perpuluhan yang lebih banyak, sehingga mengurangkan kesalahan pembulatan, tetapi dengan kos kelajuan yang dikurangkan.

Akhirnya Simpan dan Aktifkan Rajah Utama.