Ujian Pelayan Proksi Http

Pelayan Proksi HTTP di JMeter: Rekod Skrip Contoh

Rekod Ujian membantu penguji untuk merekod & menjalankan aktiviti mereka terhadap sasaran ujian. Ini adalah jenis ujian automatik tetapi untuk pelbagai pengguna. Bab ini membimbing anda cara menggunakan Proxy Server untuk merakam y