Penentuan Kategori Item

Penentuan Kategori Item SAP: VOV7, VOV4

Kategori Item Latar Belakang mengawal tingkah laku item .e.g. Kategori item menentukan bahawa item berkenaan untuk Pengebilan atau Penentuan Harga. Kategori item dalam dokumen penjualan bergantung pada dokumen penjualan