Numpy.reshape () & Numpy.flatten ()

numpy.reshape () dan numpy.flatten () di Python

Membentuk semula Data Dalam beberapa kesempatan, anda perlu membentuk semula data dari lebar hingga panjang. Anda boleh menggunakan fungsi membentuk semula untuk ini. Sintaksnya adalah numpy.reshape (a, newShape, order = 'C') Di sini, a: Array bahawa anda