Pakej Dalam Pl / Sql

Pakej Oracle PL / SQL: Jenis, Spesifikasi, Badan [Contoh]

Pakej PL / SQL adalah pengelompokan logik subprogram yang berkaitan (prosedur / fungsi) menjadi satu elemen. Pakej disusun dan disimpan sebagai objek pangkalan data yang boleh digunakan kemudian.