Fungsi Python Lambda

Fungsi Python Lambda dengan CONTOH

Apa itu Lambda? Lambdas, juga dikenali sebagai fungsi tanpa nama, adalah fungsi kecil dan terhad yang tidak memerlukan nama (iaitu pengecam). Fungsi lambda pertama kali diperkenalkan ke bidang mathe