Keluarkan Elemen Dari Senarai Python

Keluarkan elemen dari SENARAI Python [kosongkan, pop, hapus, del]

Jenis data Python List membantu anda menyimpan item dari pelbagai jenis data mengikut urutan yang disusun. Data ditulis di dalam tanda kurung persegi (), dan nilainya dipisahkan dengan koma (,). Di Python, terdapat banyak kaedah yang terdapat pada jenis data senarai yang membantu anda membuang elemen dari senarai tertentu.