Tutorial SAP HANA Direct Extractor Connection (DXC)

Apa itu SAP HANA DXC?

SAP HANA DXC adalah teknik replikasi data berdasarkan kumpulan iaitu ia dapat dilaksanakan setelah selang waktu.

SAP HANA DXC menggunakan kaedah ETL (Ekstrak, Transformasi, dan Pemuatan) sedia ada dari SAP Business Suite Application melalui sambungan HTTPS.

Dalam kandungan aplikasi SAP Business suite Data Source Extractors telah tersedia untuk pemodelan data dan pemerolehan data untuk SAP Business Warehouse.

SAP DXC menggunakan Data Source Extractor ini untuk menyampaikan data terus ke SAP HANA.

Kelebihan SAP DXC

 • SAP DXC tidak memerlukan pelayan atau aplikasi tambahan dalam lanskap sistem.
 • Ini mengurangkan kerumitan Pemodelan data di SAP HANA, kerana ia mengirimkan data ke SAP HANA setelah menerapkan semua logik pengekstrak perniagaan dalam sistem sumber.
 • Ia mempercepat garis masa Pelaksanaan SAP HANA.
 • Ia mengekstrak data kaya semantik dari laman SAP Business dan memberikannya kepada SAP HANA.

Batasan SAP DXC

 • Sumber Data mesti mempunyai kaedah ETL yang telah ditentukan sebelumnya, jika tidak maka kita perlu menentukannya.
 • SAP DXC memerlukan Business Suite System pada Net Weaver 7.0 atau lebih tinggi (mis. ECC) sama atau di bawah tahap SP: Lepaskan 700 SAPKW70021 (SP stack 19, dari Nov 2008).
 • Prosedur dengan bidang kunci yang ditentukan mesti ada di Sumber Data.

Konfigurasikan Replikasi DATA SAP DXC

Langkah 1) Mengaktifkan Perkhidmatan XS Engine dan ICM

 • Mengaktifkan XS Engine

Pergi ke Studio SAP HANA -> Pilih Sistem -> Konfigurasi -> xsengine.ini.

Tetapkan nilai contoh ke 1 di Lalai difailkan.

 • Mengaktifkan Perkhidmatan Penghantar Web ICM - Ia membolehkan perkhidmatan ICM Web Dispatcher dalam sistem HANA. Penghantar web menggunakan kaedah ICM untuk membaca dan memuatkan data dalam sistem HANA.

  Pergi ke Studio SAP HANA -> Pilih Sistem -> Konfigurasi -> webdispatcher.ini

  Tetapkan nilai contoh ke lajur 1 lalai.

Langkah 2) Sediakan Sambungan Pengekstrak Langsung SAP HANA

 • Tetapkan Sambungan DXC di SAP HANA - Untuk membuat sambungan DXC, kita perlu mengimport unit penghantaran di SAP HANA seperti di bawah -
 • Unit Penghantaran Import.

Anda perlu memuat turun unit penghantaran DXC dari SAP ke dalam pangkalan data SAP HANA. Awak boleh

import unit di lokasi

'/ usr / sap / HDB / SYS / global / hdb / kandungan'.

Import unit penghantaran menggunakan Dialog Import dalam Nod Kandungan SAP HANA? Konfigurasikan XS

Pelayan aplikasi untuk menggunakan DXC? Tukar nilai bekas aplikasi ke libxsdxc.

 • Konfigurasikan pelayan Aplikasi XS untuk menggunakan DXC.

Ubah nilai wadah aplikasi ke libxsdxc (jika ada nilai, kemudian tambahkan).

Uji Sambungan DXC.

 • Sahkan DXC berfungsi.

Kita boleh menyemak DXC Connection dengan menggunakan jalan di bawah di Internet Explorer -

http: // : 80 / sap / hana / dxc / dxc.xscfunc

- Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk disambungkan.

 • Pengguna dan Skema perlu ditentukan di HANA Studio
 • Sambungan http dalam SAP BW untuk HANA perlu ditentukan melalui SM59,

Oleh itu, buat sambungan http di SAP BW Menggunakan T-code SM59. Parameter Input akan

- Sambungan RFC sama Nama Sambungan RFC

- Host Host sama dengan Nama Host HANA

- Nombor Perkhidmatan sama dengan 80

Log on Security Tab Kekalkan pengguna DXC yang dibuat di studio HANA yang mempunyai kaedah Pengesahan asas.

 • Sumber Data dalam BW perlu dikonfigurasi untuk Meniru Struktur ke skema yang ditentukan oleh HANA.

Kita Perlu Menyiapkan Parameter Berikut dalam BW Menggunakan Program SAP_RSADMIN_MAINTAIN

(T-code SE38 atau SA38)

Parameter List in Program - Parameter list mengandungi nilai, yang meneruskan nilai ke layar panggilan.

PSA_TO_HDB: Nilai tiga objek ini ditunjukkan seperti di bawah -

 • GLOBAL - Ini digunakan untuk mereplikasi semua sumber data ke HANA
 • SISTEM - Ini Menentukan pelanggan untuk Menggunakan DXC
 • DATASOURCE –Ditentukan Sumber Data, dan hanya ditentukan dapat digunakan.

  PSA_TO_HDB_DATASOURCETABLE : Dalam hal ini kita perlu memberikan Nama Jadual, yang memiliki Daftar sumber data yang digunakan untuk DXC.

  • Di medan NILAI, masukkan nama jadual yang anda buat.

  PSA_TO_HDB_DESTINATION: Dalam ini kita perlu Memindahkan data Masuk (dalam ini kita perlu Memberi nilai yang kita buat di SM59) (di sini XC_HANA_CONNECTION_HANAS)

  PSA_TO_HDB_SCHEMA : Ini menentukan skema mana yang perlu diberikan oleh data yang direplikasi

Replikasi Sumber Data

Pasang sumber data di ECC menggunakan RSA5. kami telah mengambil sumber data 0FI_AA_20

(FI-AA: Transaksi dan Susut Nilai). Mula-mula kita perlu Meniru data Meta Menggunakan Komponen aplikasi yang ditentukan (versi sumber data Perlu versi 7.0. Jika kita mempunyai sumber data versi 3.5, kita perlu memindahkannya terlebih dahulu. Aktifkan Sumber data dalam SAP BW.)

Setelah sumber data dimuat dan diaktifkan dalam SAP BW, ia akan membuat jadual berikut dalam skema yang Ditentukan.

 • / BIC / A00 - Jadual Aktif IMDSO
 • / BIC / A40 - Antrian Pengaktifan IMDSO
 • / BIC / A70 - Jadual Pengendalian Mod Rekod
 • / BIC / A80 - Jadual Maklumat Permintaan dan ID Paket
 • / BIC / AA0 - Jadual Waktu Permintaan Permintaan
 • RSODSO_IMOLOG - Jadual berkaitan IMDSO. Menyimpan maklumat mengenai semua sumber data yang berkaitan dengan DXC.

Kini data berjaya dimuat ke dalam Jadual / BIC / A0FI_AA_2000 setelah diaktifkan. Dan kita dapat melihat data dari jadual / BIC / A0FI_AA_2000 di SAP HANA Studio.