Alat Virtualisasi Perkhidmatan

10 Alat Virtualisasi Perkhidmatan Terbaik (Sumber Terbuka / Berbayar) pada tahun 2021

Perkhidmatan virtualisasi adalah perisian simulasi. Ini membolehkan organisasi menjalankan ujian walaupun Aplikasi / Mikroservice tidak wujud. Ia menyokong QA / pasukan penguji untuk mendapatkan akses d