Tetapkan Sesi Dalam Codeigniter

Cara Menetapkan Sesi dalam Codeigniter Dengan Contoh

Pengurusan Sesi CodeIgniter Sekiranya anda telah mengembangkan aplikasi desktop sebelum itu, anda mungkin tahu bahawa anda boleh menentukan pemboleh ubah global memberikan nilai kepadanya dan menggunakannya sepanjang kitaran hidup