Pembangunan Bergerak Uji

Apa itu Pengembangan Bergerak Uji (TDD)? Tutorial dengan Contoh

Test Driven Development (TDD) adalah amalan pengaturcaraan yang memerintahkan pembangun untuk menulis kod baru hanya jika ujian automatik gagal. Ini mengelakkan pertindihan kod. Matlamat utama TDD adalah untuk