25 Soalan & Jawapan Temuduga Scala Teratas

Muat turun PDF

1) Terangkan apa itu Scala?

Scala adalah pengaturcaraan fungsi objek dan bahasa skrip untuk aplikasi perisian umum yang dirancang untuk mengekspresikan penyelesaian secara ringkas.

2) Apa itu 'Scala set'? Apakah kaedah melalui set operasi yang dinyatakan?

Scala set adalah kumpulan unsur berpasangan dari jenis yang sama. Scala set tidak mengandungi unsur pendua. Terdapat dua jenis set, boleh berubah dan tidak berubah.

3) Apa itu 'peta Scala'?

Peta skala adalah koleksi pasangan kunci atau nilai. Berdasarkan kuncinya, sebarang nilai boleh diambil. Nilai tidak unik tetapi kunci adalah unik dalam Peta.

4) Apakah kelebihan Scala?

 • Gaya fungsi kurang ralat
 • Kekekalan dan produktiviti yang tinggi
 • Skalabiliti tinggi
 • Kebolehujian yang tinggi
 • Menyediakan ciri pengaturcaraan serentak

5) Dengan cara apa Scala lebih baik daripada bahasa pengaturcaraan lain?

 • Susunan menggunakan generik biasa, sementara dalam bahasa lain, generik disambung sebagai pemikiran semula dan benar-benar terpisah tetapi mempunyai tingkah laku yang tumpang tindih dengan tatasusunan.
 • Scala mempunyai nilai yang tidak berubah sebagai ciri bahasa kelas pertama. Val scala serupa dengan pemboleh ubah akhir Java. Isi kandungan boleh berubah tetapi rujukan utama tidak boleh berubah.
 • Scala membolehkan ‘if block’, ‘for-yield loop’, dan ‘code’ dalam pendakap untuk mengembalikan nilai. Ia lebih disukai, dan menghilangkan keperluan untuk pengendali terner yang berasingan.
 • Singleton mempunyai objek tunggal dan bukannya C ++ / Java / C # klasik statik. Ia adalah penyelesaian yang lebih bersih
 • Koleksi tetap yang tidak berubah adalah lalai dan dimasukkan ke dalam pustaka standard.
 • Ia mempunyai tupel asli dan kod ringkas
 • Ia tidak mempunyai kod plat dandang

6) Apakah pemboleh ubah Scala?

Nilai dan pemboleh ubah adalah dua bentuk yang terdapat di Scala. Pemboleh ubah nilai tetap dan tidak boleh diubah setelah diberikan. Ia tidak berubah, sementara pemboleh ubah biasa, di sisi lain, boleh berubah, dan anda boleh mengubah nilainya.

Dua jenis pemboleh ubah tersebut adalah

var myVar: Int = 0;

val myVal: Int = 1;

7) Sebutkan perbezaan antara objek dan kelas?

Kelas adalah definisi untuk keterangan. Ia menentukan jenis dari segi kaedah dan komposisi jenis lain. Kelas adalah cetak biru objek. Sementara, objek adalah singleton, contoh kelas yang unik. Kelas tanpa nama dibuat untuk setiap objek dalam kod, ia mewarisi dari kelas apa pun yang anda nyatakan objek untuk dilaksanakan.

8) Apakah ekor rekursi di scala?

‘Recursion’ adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, misalnya, fungsi ‘A’ memanggil fungsi ‘B’, yang memanggil fungsi ‘C’. Ini adalah teknik yang sering digunakan dalam pengaturcaraan berfungsi. Agar ekor berulang, panggilan kembali ke fungsi mestilah fungsi terakhir yang harus dilakukan.

9) Apakah 'sifat scala' di scala?

‘Traits’ digunakan untuk menentukan jenis objek yang ditentukan oleh tandatangan kaedah yang disokong. Scala memungkinkan untuk dilaksanakan sebahagiannya tetapi sifat mungkin tidak mempunyai parameter pembina. Sifat terdiri daripada kaedah dan definisi bidang, dengan mencampurkannya ke dalam kelas, ia dapat digunakan kembali.

10) Bilakah anda boleh menggunakan sifat?

Tidak ada peraturan khusus ketika anda dapat menggunakan sifat, tetapi ada pedoman yang dapat anda pertimbangkan.

 • Sekiranya tingkah laku itu tidak akan digunakan semula, maka jadikannya kelas konkrit. Bagaimanapun itu bukan tingkah laku yang boleh digunakan semula.
 • Untuk mewarisi daripadanya dalam kod Java, kelas abstrak dapat digunakan.
 • Sekiranya kecekapan adalah keutamaan maka bersungguh-sungguh menggunakan kelas
 • Jadikannya sifat jika ia boleh digunakan semula dalam beberapa kelas dan kelas yang tidak berkaitan. Di bahagian-bahagian yang berbeza dari hierarki kelas, hanya ciri-ciri yang boleh dicampur menjadi bahagian yang berbeza.
 • Anda boleh menggunakan kelas abstrak, jika anda ingin menyebarkannya dalam bentuk yang disusun dan mengharapkan kumpulan luar untuk menulis kelas yang mewarisinya.

11) Apa itu Kelas Kes?

Kelas kes menyediakan mekanisme penguraian rekursif melalui pemadanan corak, ini adalah kelas biasa yang mengeksport parameter konstruktornya. Parameter pembangun kelas kes dapat diakses secara langsung dan dianggap sebagai nilai awam.

12) Apa penggunaan tupel dalam scala?

Skala tuples menggabungkan sejumlah item tetap bersama-sama sehingga dapat diedarkan secara keseluruhan. Tuple tidak berubah dan dapat menyimpan objek dengan pelbagai jenis, tidak seperti array atau senarai.

13) Apakah fungsi kari di Scala?

Currying adalah teknik mengubah fungsi yang mengambil beberapa argumen menjadi fungsi yang mengambil argumen tunggal Banyak teknik yang sama dengan bahasa seperti Haskell dan LISP disokong oleh Scala. Fungsi currying adalah salah satu yang paling jarang digunakan dan salah faham.

14) Apakah parameter tersirat di Scala?

Parameter tersirat adalah cara yang membolehkan parameter kaedah ditemui. Ini serupa dengan parameter lalai, tetapi mempunyai mekanisme yang berbeza untuk mencari nilai lalai. Parameter tersirat adalah parameter kaedah atau konstruktor yang ditandai sebagai tersirat. Ini bermaksud jika nilai parameter tidak disebutkan maka penyusun akan mencari nilai tersirat yang ditentukan dalam skop.

15) Apakah penutupan di Scala?

Penutupan adalah fungsi yang nilai pengembaliannya bergantung pada nilai pemboleh ubah yang dinyatakan di luar fungsi.

16) Apa itu Monad di Scala?

Monad adalah objek yang membungkus objek lain. Anda lulus program mini Monad, iaitu fungsi, untuk melakukan manipulasi data objek yang mendasari, dan bukannya memanipulasi objek secara langsung. Monad memilih cara menerapkan program ke objek yang mendasari.

17) Apakah fungsi tanpa nama Scala?

Dalam kod sumber, fungsi tanpa nama disebut 'literal fungsi' dan pada waktu berjalan, literal fungsi dimasukkan ke dalam objek yang disebut nilai fungsi. Scala memberikan sintaks yang agak mudah untuk menentukan fungsi tanpa nama.

18) Terangkan fungsi ‘Scala Higher Order’?

Scala membolehkan definisi fungsi pesanan lebih tinggi. Ini adalah fungsi yang mengambil fungsi lain sebagai parameter, atau yang hasilnya adalah fungsi. Dalam contoh berikut, fungsi () fungsi mengambil fungsi lain 'f' dan nilai 'v' dan menerapkan fungsi untuk v.

Contoh: :+ single value Apabila kod di atas disusun dan dilaksanakan, ia menghasilkan hasil berikut.

object Test { def main(args: Array[String]) { println( apply( layout, 10) ) } def apply(f: Int => String, v: Int) = f(v) def layout[A](x: A) = '[' + x.toString() + ']'

19) Apakah perbezaan antara var dan nilai?

Di scala, anda boleh menentukan pemboleh ubah menggunakan kata kunci a, val atau var. Perbezaan antara val dan var adalah, var sama seperti deklarasi java, tetapi val sedikit berbeza. Kami tidak dapat mengubah rujukan untuk menunjuk ke rujukan lain, setelah pemboleh ubah dinyatakan menggunakan val. Pemboleh ubah yang ditentukan menggunakan kata kunci var boleh berubah dan boleh diubah berkali-kali.

20) Apa pilihan, beberapa dan tidak ada dalam skala?

‘Option’ adalah jenis generik Scala yang boleh menjadi nilai generik ‘beberapa’ atau tidak. ‘Queue’ sering menggunakannya untuk mewakili primitif yang mungkin sia-sia.

21) Bagaimana saya melampirkan ke senarai?

Dalam skala untuk dimasukkan ke dalam senarai, gunakan

C:/>scalac Test.scala C:/>scala Test [10] C:/>
var myList = List.empty[String] myList :+= 'a' myList :+= 'b' myList :+= 'c' use++ for appending a list var myList = List.empty[String] myList ++= List('a', 'b', 'c')

22) Bagaimana anda boleh memformat rentetan?

Untuk memformat rentetan, gunakan kaedah .format (), dalam skala yang dapat anda gunakan

Val diformat =% s% i.format (mystring.myInt)

23) Mengapa scala lebih suka tidak berubah?

Scala lebih suka tidak berubah dalam reka bentuk dan dalam banyak kes menggunakannya sebagai lalai. Kebolehubahan dapat membantu ketika menangani masalah kesamarataan atau program serentak.

24) Apakah empat jenis pengecam skala?

Empat jenis pengecam adalah

 • Pengecam berangka alfa
 • Pengecam pengendali
 • Pengecam bercampur
 • Pengecam literal

25) Apakah jenis literal Scala yang berbeza?

Berbagai jenis literal dalam skala adalah

 • Literal integer
 • Literal titik terapung
 • Literal Boolean
 • Literal simbol
 • Literal watak
 • Huruf rentetan
 • Rentetan berbilang baris