Sahkan Pemacu Web Petua Alat

Cara Mengesahkan Petua Alat menggunakan Selenium WebDriver

Petua alat adalah teks yang muncul ketika tetikus melayang di atas objek seperti pautan, gambar, butang, kawasan teks, dll di halaman web. Teks sering memberikan lebih banyak maklumat mengenai objek di atasnya