Pelayan Web Vs Pelayan Aplikasi

Pelayan web vs Pelayan aplikasi: Perbezaan Utama

Pelayan adalah repositori pusat di mana data dan program komputer disimpan dan diakses oleh klien dalam rangkaian. Ini membantu anda mengurus sumber rangkaian, menyediakan perkhidmatan bersama untuk menghubungkan stesen kerja. Ini juga membolehkan anda berkongsi data atau sumber perkakasan dan perisian di antara pelanggan.